April 29 - June 26, 2021

10 hors-champs in the show

-
" title="Hello, are we in the show? A, 1/2 et 2/2, D et C, E et F, 2012" > Hello, are we in the show? A, 1/2 et 2/2, D et C, E et F, 2012

10 Hors-champs in the show


LMNO nodigt u graag uit voor de monografische tentoonstelling 10 Hors-champs in the show van Denicolai - Provoost.

In het kielzog van de tentoonstelling die het S.M.A.K. aan hen wijdt (nog te zien tot 30 mei 2021), presenteren wij een aantal werken die hun animatiefilm HELLO, ARE WE IN THE SHOW? (2020) als vertrekpunt hebben.

Simona Denicolai en Ivo Provoost werkten bijna tien jaar lang aan deze tekenfilm (bekroond met de Prix des Auteurs op het Festival ANIMA 2019), die gebaseerd is op waarnemingen in het hart van het Zoniënwoud.
De artiesten laten ons de verbanden zien die bestaan tussen alle levende wezens ? inclusief de mens, die echter alleen maar onderhuids aanwezig is.

Daarnaast wordt voor de eerste keer het werk 10 Hors-champs in the show getoond.
In een metalen koffer op wieltjes, waarvan de bodem met groen vilt is bedekt, worden 10 filmafdrukken, 10 stills uit de tekenfilm getoond. Net als bij een kamishibai (rondreizend papieren theater in Japan) kunnen beelden worden opgehangen in de bovenste helft van de koffer, waardoor beide afbeeldingen met elkaar in dialoog kunnen treden.
Er zijn afbeeldingen van wateroppervlakken of van luchtgezichten, hier en daar een dier waarvan maar een klein lichaamsdeel te zien is enz. Er zijn een honderdtal combinaties mogelijk.

De tentoonstelling omvat eveneens originele tekeningen uit 2012 waaruit het project is ontstaan.

Ook te zien zijn de voorbereidende tekeningen voor de scenografie van hun tentoonstelling in het S.M.A.K. te Gent.
Daaruit spreekt hun enthousiasme voor het opzetten van een ambitieus project dat hen in staat stelt eindelijk vrij baan te geven aan hun praxis, waarin anders-zijn, verrassingseffecten en sharing in dialoog treden met museale codes, de natuur en dromen.
Op een reclamebord hebben de kunstenaars een nijlgans afgebeeld, die evenals de inhoud van de animatiefilm natuurlijke en stedelijke ruimtes met elkaar in contact brengt.


Simona Denicolai en Ivo Provoost werken samen sinds het midden van de jaren 1990. Hun werk neemt diverse vormen aan, gaande van tekeningen, sculpturen en installaties tot performances en animatiefilms.

Ze plaatsen kanttekeningen bij de kleine en de grote geschiedenis via eigenzinnige werken die ons allen de kans bieden om stil te staan bij de werking van de maatschappij en bij de rol die wij erin spelen.

Hun werk is te zien in talrijke openbare collecties (BPS22 (Charleroi), FRAC Bourgogne (Dijon), FRAC Pays-de-la-Loire (Carquefou), Stichting Kanal (Brussel), S.M.A.K. (Gent), alsook in diverse privécollecties.


Tentoonstellingsdata: van 29 april tot 19 juni 2021.


Van donderdag tot zaterdag van 14u tot 18u en op afspraak.

 

EN

10 Hors-champs in the show


LMNO is pleased to invite you to the monographic exhibition 10 Hors-champs in the show by Denicolai & Provoost.

In the wake of the one dedicated to them by S.M.A.K. (visible until May 30, 2021) we present a set of pieces based on their animated film HELLO, ARE WE IN THE SHOW ?, 2020.

This cartoon (awarded the Authors? Prize at the ANIMA Festival in 2019) occupied them for nearly 10 years and originated from observations in the heart of the Forêt de Soignes.
The choice made by the artists consists in showing us the relationship between all living things, including man, of which he only appears in an underlying way.

The work 10 Hors-champs in the show is a new production.
In the form of a metal box on wheels with a bottom lined with green felt, 10 film prints, 10 stills from the cartoon are unveiled.
Like a kamishibai (paper theater wandering in Japan), the images can be suspended in the upper pane of the box and thus make two images dialogue.
We come across expanses of water or sky, a few animals present by a minimal portion of their body, etc. The number of views allows a hundred combinations.

The preparatory drawings for the staging of their exhibition at S.M.A.K in Ghent will also be present.
We can see their enthusiasm for building a dense project that finally allows them to fully experience this practice where otherness, surprise and sharing interact with museum codes, nature and dreams.

In the exhibition will also be presented original drawings dating from 2012 at the basis of the genesis of the project.

On a sidewalk sign, the artists affixed an Egyptian Goose which, like the content of the animated film, brings together natural and urban spaces.


    Simona Denicolai and Ivo Provoost have been working together since the mid-90s. Their practices take various forms ranging from drawing, to sculptures, installations to performances or even animated films.

They question the small and the big history through unique interventions allowing each of us to question ourselves about society and our way of participating in it.

    Their works are present in many public collections (BPS22 (Charleroi), FRAC Bourgogne (Dijon), FRAC Pays de la Loire (Carquefou), Fondation Kanal (Brussels), SMAK (Ghent), as well as in many private collections.


Exhibition date: April 29 to June 19, 2021.

From Thursday to Saturday from 2 p.m. to 6 p.m. and by appointment.